Museum Buren & Oranje - Oude Raadhuis - Markt 1 - 4116 BE Buren - 06-15488450

jaarverslag 2023Jaarverslag 2023

museum Buren en Oranje
 
Het bestuur bestond dit jaar uit
Alissa Vork, penningmeester
Antoon Wesselink, lid
Henk de Bie, lid
Jan Hogendoorn, secretaris
Johan Jonkers, voorzitter
Marten Tinga, lid
Mathilde Groen, lid
Alle bestuursvergaderingen vonden plaats bij de Pannenkoekenbakker in Buren. Heel veel
dank voor de gastvrijheid.
*.De vrijwilligers zijn getrakteerd op een etentje bij museum Visscher Classique en was
uitermate gezellig.
 
Publiciteit
 
Tijdens Koningsdag 2023 heeft TV Gelderland heeft de hele morgen opnames gemaakt in
Buren en het museum. Na het nieuws was er een uitzending van 15 minuten over de
festiviteiten in Buren. Gratis reclame!
Op 15 mei van dit jaar zijn er tv opnames gemaakt in Buren voor het programma: Het Verhaal
van Nederland. Daan Schuurmans vertelde over het huwelijk van Willem van Oranje en zijn
Anna in de st. Lambertuskerk. De Oranjes tussen 1400 en 2023 staan centraal in deze serie.
Op 30 mei waren er tv opnames in ons museum voor speciale Blauw Bloed Alexia. Naar
aanleiding van de uitzending heeft op het Alexia instagram account een quiz uitgeschreven.
De winnaars kregen gratis toegang tot het museum.
Woensdag 5 juli is het museum dicht gebleven ivm zomerstorm Poly die met veel regen en
zeer harde wind over ons gebied trok. De regenmeter ving 13 mm regen op die middag.
 
bezoekers
 
Op 1 april zou het museumseizoen beginnen. Bij gebrek aan vrijwilligers was het museum
gesloten die dag. Het ging nu pas op 4 april open.
Op 20 oktober bezochten Garrick Vanburen en zijn zoon Cooper Buren. Ze waren speciaal
vanuit Brussel naar Buren gekomen om de “hometown” van hun voorvader Martin Vanburen,
8 e president van de Verenigde Staten te zien. Na een bezoek aan het museum, zijn ze naar de
kerk van Buurmalsen geweest, waar hun voorvader werkelijk vandaan kwam.
 
Toekomst van het museum
 
Op 7 maart 2023 was er een inspraakavond bij de Burense gemeenteraad over de mogelijke
afstoting van het onroerend goed van de gemeente.
 
Jaarverslag museum Buren en Oranje over 2023Pagina 2
Onze voorzitter heeft toen o.a. het volgende gezegd: Wij staan er absoluut voor open om
samen met de gemeente om de tafel te gaan en te onderzoeken hoe wij samen tot een goede
oplossing kunnen komen en door te groeien naar meer zelfstandigheid in het huidige pand.
Zoals in het coalitieakkoord staat vermeld: “We kunnen het niet alleen, we hebben elkaar
nodig”.
Daarom vragen we iedereen om met ons mee te denken over het nog beter maken van de
gemeente Buren.”
Op 30 mei 2023 heeft de gemeenteraad besloten om al het onroerende goed af te stoten. Dit
onder voorwaarden dat alle gebouwen apart bekeken worden of ze een status aparte moeten
hebben. En dan te besluiten of het al dan niet afgestoten wordt.
Ook nu is er nog steeds geen duidelijkheid over wat er met ons gebouw gaat gebeuren. Het
bestuur is er druk me bezig. Wethouder Maier heeft laten doorschemeren dat verkoop van het
pand niet op de eerste plaats komt. Als het gebouw maar geen kosten meer meebrengt voor de
gemeente Buren. Dat moet de insteek worden volgens hem voor verder overleg. Het bestuur
heeft een toekomstvisie opgesteld en wacht nu op de reactie van de wethouder.
Op 5 december werd officieel en bekend dat het Marechausseemuseum nog dit jaar Buren
gaat verlaten.
De tentoonstelling voor 2024 is gewijd aan giften die het museum in de afgelopen jaren heeft
mogen ontvangen. Er is geen enkel jubileum binnen de Nederlandse Koninklijke familie te
vieren.
 
Museumnacht
 
Zaterdag 25 maart was de eerste jaarlijkse museumnacht in Buren. Een enorm succes. Er zijn
in ieder geval 269 geregistreerde mensen in het museum geweest. Maar er zijn er beslist meer
over de drempel gestapt. Het liep de gehele avond goed door. De verhalenvertelster vertelde
over haar leven als Maria op het kasteel Museum Visscher Classique liet oude auto’s door de
stad rijden die de mensen van het ene museum naar het andere museum vervoerden. Daar
werd druk gebruik van gemaakt.
Het doel was om meer Burense mensen in het museum te krijgen en dat is volledig geslaagd.
In Oktober 2024 zal er weer een Burense museumnacht worden georganiseerd.
 
Bibliotheek
 
Op 1 Maart kregen we het bericht dat dhr. C. Visser heeft na een zeer lange staat van dienst
had besloten dat het tijd was om te stoppen. Na ruim 20 jaar vrijwilliger geweest te zijn, laat
hij een fantastisch georganiseerde bibliotheek na. De boeken die bij zijn stoppen nog niet
geïnventariseerd waren zijn dat inmiddels wel. Er zijn circa 2400 boeken beschreven. De
voorzitter kwam hem bedanken en ontving uit handen van dhr. Visser een samenvatting van
het Wilhelmus in 1 blad.
 
Oranjebeurs
 
1 April was de zeer geslaagde Oranjebeurs. Het was weer een echte familiereünie. Er waren
weer veel vrijwilligers beschikbaar om de beurs op te bouwen, te “bemensen” en af te breken.
Vastgesteld in de bestuursvergadering van Vrijdag 19 Januari 2024

Audiotour.

In het museum Buren & Oranje start je met de audiotour over de huwelijksdag van Willem van Oranje en Anna van Egmont gravin van Buren. Herbeleef deze dag aan de hand van de aartsbisschop van Keulen, Steven de kok van het kasteel en Bertha inwoonster van Buren. Een mooie wandeling door de tijd en langs de belangrijkste historische punten in ons vestingstadje. Gratis bij bezoek aan het museum.