Museum Buren & Oranje - Oude Raadhuis - Markt 1 - 4116 BE Buren - 06-15488450

beker 1 001.jpg

beker 2 001.jpg

beker 3 001.jpg

beker 4 001.jpg

 

De unieke bokaal ofwel  ’De Beker van Maximiliaan graaf van Buren

 

Eén van de pronkstukken op het gebied van goud- en zilversmeedkunst is ongetwijfeld de pronk-beker die de Graaf van Buren, Maximiliaan van Egmond, ontving uit handen van keizer Karel V. Aanleiding was het feit dat de keizer, in wiens dienst Maximiliaan de hoogste militaire functie bekleedde, door deze luitenant-generaal uit de handen van de Duitse vorsten van het Schmalkaldisch Verbond is bevrijd.

 

De spanning is al lang voelbaar.  Karel V – keizer van een rijk ‘’waarin de zon niet onder ging’’, want ook delen van Zuid-Amerika hoorden daarbij -  streeft naar een centraal bestuurd keizerrijk, waarin voor één godsdienst plaats is.  Het optreden van de Duitse protestantse vorsten, verenigd in boven-genoemde unie, bevalt de keizer allerminst . .

 

Het leidt tot een treffen tussen de keizerlijke troepen en de manschappen van de Duitse vorsten in de omgeving van het Zuid-Duitse Ingolstadt.  Voor de keizer zelf loopt het minder plezierig af;  hij wordt ingesloten door de Schmalkaldische strijders !  Karel slaat alarm door een postduif – met de boodschap aan zijn pootje – los te laten, die vervolgens ‘’landt’’ op de binnenplaats van kasteel Buren in de Betuwe.  Maximiliaan van Egmond-Buren bedenkt zich niet lang en vertrekt binnen enkele dagen met  500 manschappen uit stad en graafschap Buren richting Ingolstadt.

 

Na driemaal de Rijn te zijn overgestoken – via doorwaadbare plaatsen – bereikt het kersverse leger binnen een week de bestemming.  Intussen heeft dit leger een omvang van ca. 20.000 (!) soldaten, die onderweg zijn aangetreden of geronseld. Wel een bewijs van de logistieke kwaliteiten van de Graaf van Buren.  Er wordt uiteraard niet alleen gemarcheerd; ook bivak gemaakt, waar duizenden eten, slapen enz.  Ook voor de paarden is verzorging nodig; drinken, hooi . . .

 

Tegen de overmacht van deze keizerlijke armée zijn de Duitse vorsten niet opgewassen;  de keizer wordt ontzet door zijn vriend en vertrouweling de Graaf van Buren met zijn manschappen en de heugelijke terugtocht wordt aanvaardt.   Een jaar later brengt keizer Karel V een bezoek aan het kasteel van Buren en overhandigd zijn hoogste legerleider Maximiliaan een exclusief kado:  de Pronkbeker van zwaar verguld zilver, twee ellen hoog, vervaardigd door de beste keizerlijke zilversmeden in Brussel. Op de coupe is het moment afgebeeld waarop de keizer zijn bevrijder ontmoet. Ook het randschrift geeft in het kort deze episode weer . . .  (zie bijgaande prospectus).  

 

 Aan het einde van zijn leven (1549) laat graaf Maximiliaan van Egmond-Buren het kunstvoorwerp na aan zijn neef de Markies van Veere.                                                                                                                  Na 25 jaren vragen, smeken en overleggen staat het gemeentebestuur van Veere ons museum eerst nu toe van deze unieke reliek uit de Burense geschiedenis een getrouwe kopie te maken, onder beding dat dit vakkundig en veilig geschiedt. De verzekerde waarde ligt rond de 15 millioen Euro !

 

Museum Buren & Oranje aanvaardt deze voorwaarden en zet zich in voor de realisatie van dit topstuk in onze collectie.  De kosten van deze bijzondere aktie worden begroot op Euro 15.000,--. 

 

Tenslotte een niet onbelangrijk aspect:  Maximiliaan graaf van Buren – destijds de rijkste edelman van de Lage Landen – wordt de eerste schoonvader van Prins Willem van Oranje . . .

 

Stichting Oud Buren

Eén van de pronkstukken op het gebied van goud- en zilversmeedkunst is ongetwijfeld de pronk-beker die de Graaf van Buren, Maximiliaan van Egmond, ontving uit handen van keizer Karel V. Deze beker is ooit geschonken aan de stad Veere, maar afkomstig uit Buren. Na 25 jaren inspanningen staat het gemeentebestuur van Veere het museum toe van deze unieke reliek uit de Burense geschiedenis een getrouwe kopie te maken. De financiele bijdrage wordt besteed om dit vakkundig te realiseren

                           

 

Audiotour.

In het museum Buren & Oranje start je met de audiotour over de huwelijksdag van Willem van Oranje en Anna van Egmont gravin van Buren. Herbeleef deze dag aan de hand van de aartsbisschop van Keulen, Steven de kok van het kasteel en Bertha inwoonster van Buren. Een mooie wandeling door de tijd en langs de belangrijkste historische punten in ons vestingstadje. Gratis bij bezoek aan het museum.