Museum Buren & Oranje - Oude Raadhuis - Markt 1 - 4116 BE Buren - 06-15488450

1.bestuur

Op 1 januari 2022 bestond het bestuur uit de heren M.A. Tinga (voorzitter a.i. en penningmeester), A.J.G. Hogendoorn (secretaris), W. Versloot, Johan Jonkers en adviseur mevr. A. de Groot-Kerpentier

 

Op 31 december 2022 bestond het bestuur uit de heren: Jonkers, Hogendoorn, bijgestaan door dhr. de Bie.

 

In de eerste week van januari heeft Wilco Versloot besloten om het bestuur te verlaten. Oorzaak: verschil van inzicht en onverenigbaarheid van karakters.

 

In de vergadering van 15 januari is besloten dat Johan Jonkers voorzitter zal worden van de stichting Oud Buren.

 

Eind December 2022 heeft de penningmeester (sinds 1964) zijn bescheiden overgedragen aan voorzitter Johan Jonkers. 

 

2.Zij gingen ons voor

Vrijdagmiddag 31 maart overleed mevr. D.P. Thijsen-Kirpestein, de weduwe van onze oprichter. De familie heeft zijn zeer bijzondere hartelijke dank uitgesproken naar de vrijwilligers van het museum die de vlag half stok hadden uitgehangen. De vrijwilligers waren goed vertegenwoordigd bij de uitvaart van mevr. Thijsen. 

 

Tonia Werner-Verweij is op 12 December 2022 overleden op de leeftijd van 90 jaar. Ze is ruim 25 jaar vrijwilligster geweest in het museum. Zelfs toen ze niet meer kon, wilde ze blijven komen. 

De betrokken families hebben een brief van het bestuur gekregen. Dat ze mogen rusten in vrede.

 

3.Vrijwilligers

Het geringe aantal vrijwilligers geeft problemen bij het steeds openhouden van het museum. Dinsdag 12 april is het museum daarom s morgens dicht gebleven. Er was geen vrijwilliger.

Óp 27 en 28 april is de oproep voor meer vrijwilligers uitgezonden op tv Gelderland. In de pers verscheen ook de opmerking dat het museum zou gaan sluiten bij gebrek aan vrijwilligers. Hetgeen onjuist is. Er zijn twee aanmeldingen voor nieuwe vrijwilligers binnengekomen.

 

Eind goed, al goed. Er zijn dit jaar dus 4 vrijwilligsters bijgekomen. Van harte welkom. Hopelijk hebben jullie jaren plezier in/aan ons geliefde museum.

 

4.Etentje. In verband met een mogelijke volgende Corona golf werd besloten om het etentje voor de vrijwilligers 23 September al te houden. De Hofhouding heeft een uitstekend diner verzorgd. Op deze avond heeft onze penningmeester aangegeven dat hij, in verband met zijn gezondheid en leeftijd gaat stoppen met het penningmeesterschap dat hij sinds 1965 bekleed heeft.

 

 

Tijdens de jaarlijkse toespraak van de voorzitter heeft hij de vrijwilligers bijna de hemel in geprezen. Ook dit jaar hebben de vrijwilligers veel meer gedaan dan het bestuur voor mogelijk hield. Sommigen hebben nog net niet geslapen in het museum.

 

5.Publiciteit

Het museum is regelmatig op de tv geweest. Ook in de kranten is het museum regelmatig vermeld.

 

6.Bezoekersaantal

1 April hebben een aantal vrijwilligers de deur van het museum geopend onder de kreet: “In naam van Oranje doe open de poort!”. 

 

De drastische prijsverhoging van brandstoffen, elektriciteit en boodschappen met een stijgende inflatie (dat alles ten gevolge van de door Poetin begonnen oorlog in de Oekraïne) zijn er schuldig aan dat het bezoekersaantal aan het museum afgenomen is. Dit wordt onderschreven door het terras aan de overzijde van de straat (Vicini) dat ook een lager bezoekersaantal heeft moeten constateren. Ook het Marechausseemuseum heeft dit jaar minder bezoekers gehad.

 

Dit jaar zijn er ongeveer 3200 betalende bezoekers geweest. Alle provincies waren goed vertegenwoordigd. Het bezoekersaantal uit Flevoland blijft al jaren achter. Er waren bezoekers uit 21 landen. 

 

7.Inrichting museum/tentoonstelling

Dit jaar werd een tentoonstelling ingericht geheel gewijd aan koningin Wilhelmina. Het is dit jaar 60 jaar geleden dat ze is overleden.

 

Koningin Elisabeth II van Engeland is na een regering van 72 jaar op 8 september. Er is daarom een vitrine ingericht met memorabilia van de Engels koningin, wiens grootmoeder een Cavendish Bentinck was.

 

8.De toekomst

In de maand januari, tijdens de lockdown ivm corona, heeft onze voorzitter met diverse vrijwilligers en bestuursleden gesproken over waar het museum zou moeten staan in 2027.

 

Op 22 april heeft het bestuur de eerste ideeën gezien om het museum toekomstbestendig te maken. Deze plannen zijn later wat bijgesteld. In 2023 zal een begin gemaakt worden met de uitvoering van die plannen.

 

9.Archief /bibliotheek

Dit jaar zijn weer vele boeken toegevoegd aan de bibliotheek die op fantastische wijze bijgehouden wordt door onze bibliothecaris dhr. Visser.

 

Het werk aan het archief vordert gestaag.

 

10.Oranjebeurs 2022

Zaterdag 2 april werd er voor het eerst in 3 jaar weer een Oranjebeurs gehouden. Het bezoekersaantal viel wat tegen. Maar we blijven verreweg de grootste beurs op dit gebied in Nederland. 

 

11. Aanwinsten 2022

In 2022 zijn er minder voorwerpen aan de collectie toegevoegd dan in voorgaande jaren. 

 

Audiotour.

In het museum Buren & Oranje start je met de audiotour over de huwelijksdag van Willem van Oranje en Anna van Egmont gravin van Buren. Herbeleef deze dag aan de hand van de aartsbisschop van Keulen, Steven de kok van het kasteel en Bertha inwoonster van Buren. Een mooie wandeling door de tijd en langs de belangrijkste historische punten in ons vestingstadje. Gratis bij bezoek aan het museum.