Museum Buren & Oranje - Oude Raadhuis - Markt 1 - 4116 BE Buren - 06-15488450

1.bestuur

Het bestuur bestond op 1 januari 2021 uit voorzitter dhr. M.A. Tinga en secretaris A.J.G. Hogendoorn en algemeen leden dhr. A. Penders en mevr. M. Oskam. De laatsten zijn uitgeschreven als bestuurslid.

In juni is Wilco Versloot als bestuurslid aangetreden. In november is Johan Jonkers toegetreden tot het bestuur.

 

2.Zij gingen ons voor

3 januari 2021 Jan Thijsen

20 februari 2021 Nettie van de Wardt-van Seijda

21 maart 2021 Marinus van Olderen, contactpersoon met de gemeente Buren.

Dat zij mogen rusten in vrede.

 

 Zondagmiddag 3 januari is onze erevoorzitter Dirk Jan Thijsen in het ziekenhuis van het Belgische Genk overleden. Vrijdagmiddag 8 januari is Jan Thijsen begraven op de Oude Algemene Begraafplaats in Buren. Het bestuur heeft een condoleancebrief verzonden. Het museum had ten tijde van de uitvaart de vlag half stok hangen met een rouwwimpel. 

 

Op weg naar zijn laatste rustplaats is de stoet langs het museum gegaan en bij zijn woonhuis stilgestaan. Daarna is de stoet weer bij het museum langsgekomen en heeft voor het museum stilgestaan. Een zeer indrukwekkend moment. Vanwege Corona is van het bestuur niemand bij de uitvaart aanwezig geweest.

 

Alle betrokken families hebben een condoleancebrief gekregen namens vrijwilligers en bestuur.

 

3.Vrijwilligers

Anneke Kerpentier heeft ook dit jaar weer op sublieme wijze de vrijwilligersroosters gemaakt.

 

12 november was het er jaarlijkse etentje voor de vrijwilligers in de Prinsenhof. Tijdens het gezellig samenzijn was er weer een toespraak van premier Rutte waarin hij vertelde dat de corona ellende weer toenam en dat er geen grote bijeenkomsten meer mochten worden gehouden. 

 

Henk de Bie wordt apart in het zonnetje gezet. Hij heeft dit seizoen vrijwel elke dag de deur van het museum geopend en gesloten! Bovendien heeft hij vaak waargenomen voor vrijwilligers die verhinderd was.

 

Alice, Anneke, Cees, Clazien, Hennie, Jaap, Jan, Johan, Jose, Marten, Meta, Mieke, Piet, Riet, Rina, Ruud, Thea, Wilco, Willy, Yke, Yol. Heel veel dank voor alles wat jullie voor ons zeer geliefde museum allemaal gedaan hebben dit jaar!!!!!!!!!!!!!!

 

4.correspondentie

Dit jaar zijn er 16 rondstuurbrieven verzonden met uiteenlopende onderwerpen.

 

5.Publiciteit

De betekenis van onze ere-voorzitter, D.Jan Thijsen voor de stad Buren is uitgebreid toegelicht in een artikel in de Gelderlander van 4 januari.

 

De eerste dag dat het museum vanwege alle corona perikelen open mocht, werd het bezocht door de fotograaf Raphael Drenth. Met als gevolg dat er de maandag daarop een grote foto van de eerste museumbezoekers in de Gelderlander stond.

 

5a.voorlichting

Maandagmorgen 15 maart om 8.40 uur kregen we bericht van Gelders Erfgoed dat onze aanvraag bij het Kickstart Cultuurfonds was goedgekeurd. We kunnen dus ons audiotour-project opstarten.

 

6.Bezoekersaantal

Zaterdag 5 juni mocht het museum om 10.00 uur de eerste officiële bezoekers ontvangen. 

 

21 juli 2021 waren er zoveel bezoekers in het gebouw, dat de deur even op slot werd gedaan om te kunnen voldoen aan de coronaregels. 

 

25 september 2021 werden de Corona maatregelen versoepeld. De anderhalve meter afstand werd losgelaten.

Er zijn ongeveer 4400 bezoekers geweest.

 

7.Inrichting museum/tentoonstelling

Dit jaar was er een tentoonstelling over de inhuldigingen in 1898, 1948, 1980 en 2013. En een kleine tentoonstelling over koningin Maxima, die dit jaar 50 jaar mocht worden.

 

In augustus heeft Marja Janssen van El Fuego Art een object in ons museum tentoongesteld. Van kapotgeslagen koningshuis bekers en borden werd een voorwerp gemaakt met afbeeldingen van leden van de koninklijke familie.

 

8.De toekomst

Er zijn gesprekken gaande met Beleef Buren om het gedeelte van de Burense geschiedenis anders in te gaan richten. Er zouden dan wandelingen door Buren vanuit het museum opgestart kunnen worden.

 

9.Archief /bibliotheek/collectie

Er zijn weer veel boeken aan de collectie toegevoegd. Het archief groeide wat minder snel dit jaar.

 

10.Oranjebeurs 2021

Ook dit jaar is de Burense Oranjebeurs afgelast ivm het Corona virus.

 

11.diversen

Evenals vorig jaar kon er ivm de Coronapandemie, geen afvaardiging uit Buren naar Diest om de mis bij te wonen, waarin aandacht geschonken werd aan Philips Willem, prins van Oranje. Deken Felix van Meerkerke besteedde er aandacht aan.

 

In april 2021 is het museum ingepakt en eindelijk geschilderd. Kapotte ruitjes blijken onmogelijk te repareren te zijn door de gemeente.

 

De raad voor de media heeft besloten dat Blauw Bloed moet verdwijnen. Er moeten meer programma’s op die tijd uitgezonden worden, speciaal gericht op de jeugd. Het museum heeft een protest petitie actie stevig ondersteund. Uiteindelijk is het niet gelukt om Blauw Bloed op de zaterdagavond op prime time uitgezonden te laten blijven. 

 

De dag na Sint-Nicolaas werd er een kerstboompje op het bordes geplaatst. Gelukkig hadden we nog een lampjesset op de zolder. Op die manier werd het boompje nog enigszins acceptabel om aan te zien.

 

11a. Wetgeving

De Tweede en Eerste Kamer der Staten Generaal hebben de Wet toezicht bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr) aangenomen. Eind april kregen we van Gelders Erfgoed een mailtje met de mededeling dat deze wet voor 1 juli in onze statuten ingevoerd moet zijn. Onze statuten dateren van 8 december 2020. Volgens notaris mr. G. Hoogenboom hoeven onze statuten niet aangepast te worden. In de bestuursvergadering van mei is deze wetgeving besproken en zijn wat beleidsregels aangepast en genotuleerd, zodat we weer aan de wet voldoen. 

 

11b. giften

Dit jaar hebben we vele giften mogen ontvangen waarbij het mogelijk was om de collectie aanzienlijk uit te breiden. 

Niet alle aangeboden zaken werden ook daadwerkelijk aangenomen. 

 

Dit jaar is een verzameling verworven met een beroep op onze culturele ANBI status. 

 

Audiotour.

In het museum Buren & Oranje start je met de audiotour over de huwelijksdag van Willem van Oranje en Anna van Egmont gravin van Buren. Herbeleef deze dag aan de hand van de aartsbisschop van Keulen, Steven de kok van het kasteel en Bertha inwoonster van Buren. Een mooie wandeling door de tijd en langs de belangrijkste historische punten in ons vestingstadje. Gratis bij bezoek aan het museum.