Museum Buren & Oranje - Oude Raadhuis - Markt 1 - 4116 BE Buren - 06-15488450

 

 

Bestuur

 

Op 1 januari bestond het bestuur uit: voorzitter mevr. C. Bleijenberg-Maas; secretaris A.J.G. Hogendoorn; penningmeester M.A. Tinga; 2e penningmeester mevr. A. Burgers en de leden dhr. A. Penders en mevr. M. Oskam.

 

Dhr. D.J. Thijsen is ere voorzitter.

 

 Er is dit voorjaar bijna maandelijks overleg geweest met dhr. R. Parijs van het Marechausseemuseum.

 

                                                                              Zij gingen ons voor

 

Oud-vrijwilligster Mirjam Spiering is op 30 Oktober 2018 overleden. Van enkele vrijwilligers zijn ook geliefden dit jaar overleden.

 

                                                                                   Vrijwilligers

 

Het bestuur moet dit jaar de loftrompet uitsteken voor onze vrijwilligers. Niets was hen te veel. In September dreigde er een aantal dagdelen niet bemand te kunnen worden. Maar, ze vulden onderling de opengelaten dagdelen in.

 

 Dinsdagmiddag 27 Maart was er een gezellig samenzijn met onze vrijwilligers. Vrijwel iedereen was er. Dhr. Thijssen heeft uitleg gegeven over de beker van Buren. Een aantal dames had weer voor een hapje en natje gezorgd wat zeer op prijs werd gesteld.

 

 Donderdag 26 April bleek dat het Z.M. behaagd had om dhr. Gradus van de Wardt tot lid in de Orde van Oranje Nassau te benoemen voor al zijn verdiensten, o.a. voor het museum Buren en Oranje[1].

 

 Met dank aan NL Doet hebben we er een vrijwilligster bij gekregen: mvr. Jose Gubbels

 

 

Mevr. A. Kerpentier heeft gedurende dit jaar ook weer de “dienst” roosters gemaakt. Tevens hield ze het bezoekersaantal en de financiën in een schema bij. Deze schema’s geven heel snel inzicht in de ontwikkelingen op financieel gebied en bezoekersaantallen. Het bestuur is haar daar zeer erkentelijk voor.

 

Onze bibliothecaris heeft aangegeven het veel rustiger aan te gaan doen.

 

                                                                     Publiciteit

 

TV Gelderland heeft in het winterseizoen een serie over de Gelderse geschiedenis uitgezonden. Daaraan gekoppeld werden er Gelredagen georganiseerd.

 

De Burense Gelredag (27 Januari 2018) is goed bezocht geweest. Circa 100 bezoekers aan het museum. De fooienpot is vrijwel leeg gebleven, maar er is behoorlijk verkocht.

 

 Woensdag 31 Januari (de 80ste verjaardag van de vorige gravin van Buren) is de secretaris om iets over zessen opgebeld door Mieke Hoijting van radio Gelderland, om ruim 4 minuten iets te zeggen over de Beker van Buren. Iets voor 19.00 uur is hij weer opgebeld om een impressie van de ontvangst te geven. Onderwijl was radio en tv Gelderland bij de aankomst van de Beker aanwezig.

 

16 Februari, 21.05 was half Buren aan de buis gekluisterd. De aflevering van Verborgen Verleden waarin Armin van Buuren de hoofdpersoon was, werd uitgezonden. Via het regionaal archief kwamen vragen binnen van mensen die hun eigen stamboom van Buren hadden uitgezocht of ze nu ook familie van Armin waren. Gezien de reacties die gedurende het jaar binnen gekomen zijn, is het een heel erg goed bekeken programma. 10 Juni is hij met zijn familie teruggeweest. Ook dat heeft de kranten gehaald.

 

22 Februari werd geruime tijd aandacht besteed aan Philips Willem op radio Gelderland. Rob Klijs interviewde de secretaris ruim anderhalf uur.

 Het museum is vermeld in het Zomernummer van het blad Oranje Boven van de winkelketen Dirk van den Broek. Enkele bezoekers vertelden dat ze dit artikel gelezen hadden.

 

12 Juli werden er opnamen gemaakt bij de maquette van het kasteel door RTV Utrecht ivm een uitzending over Willem van Oranje. Het museum werd groots in de aftiteling vermeld.

 

1 Augustus bezocht een tv ploeg uit Duitsland Buren en ook de beide musea. Hun opdracht was om een promotiefilmpje over het Rivierengebied te maken met de focus op Buren.

 

Zaterdag 11 Augustus werd het museum besproken door Bastiaan Boog en Renee Arends op radio Gelderland.

                                                                      

                                                                                Bezoekers

Er zijn duidelijk meer bezoekers geweest dan vorige jaren. Het Philips Willem jaar heeft zijn vruchten afgeworpen.

 

Voor het eerst werd dit jaar bijgehouden uit welke provincies/landen de bezoekers kwamen. Dat heeft verrassende zaken opgeleverd. Uit 18 verschillende landen kwamen er bezoekers. De meeste Nederlandse bezoekers kwamen uit de provincies Gelderland, Zuid Holland en Noord Brabant. Uit Flevoland kwam slechts een handjevol bezoekers.

 

9 Oktober bezochten Tyler Martin van Buren, uit New York, een achterkleinzoon van de 8e president van de Verenigde Staten en zijn kersverse vrouw, ons museum. Daarna is hij rondgeleid door de stad en in de kerk van Buurmalsen. Beiden waren diep onder de indruk van hun voorgeschiedenis.

 

Inrichting museum

De Egmondkamer is geheel opnieuw ingericht en overzichtelijker gemaakt. De omkleding van de maquette van het kasteel is weggehaald, zodat de Egmondkamer groter lijkt dan voor de herinrichting. De vitrines zijn grotendeels weer ingericht zoals ze waren.

 

In de Oranjezaal is een kleine, maar fijne expositie ingericht over Philips Willem.

 

De toekomst

In Augustus heeft het bestuur gesproken over de toekomst van het museum. Enkele suggesties zijn daaruit gekomen. Ook de Coöperatie Gelders Erfgoed is uitgenodigd voor een gesprek.

 

13 Augustus en 7 December is mvr. Jette Janssen geweest. Ze is consulente van Gelders Erfgoed. Ze heeft diverse dingen aangedragen en zal die ook verder uitwerken, zodat het museum een nog steviger basis gaat krijgen.


Archief /bibliotheek/collectie

Onze bibliothecaris heeft weer veel boeken aan de collectie kunnen toevoegen. Dankzij zijn meer dan fantastische zorgen krijgt het museum een steeds waardevollere collectie. Ook de dankkaartjes van leden van de koninklijke familie zijn nu gecatalogiseerd.

 

7 December is er een eerste gesprek geweest over crowd-funding om de Cavalcade aan te kunnen kopen. Dat is boven verwachting verlopen.

                                                                    Oranjebeurs 2018

De eerste (en enige) internationale Oranjebeurs is goed bezocht. Er is veel meer verkocht dan vorige jaren. Een aantal vaste standhouders was er dit jaar niet. Kort na de beurs heeft er een dubbele pagina in het NRC gestaan over oranjeverzamelaars. Dit met dank aan mvr. Verkerk. Het positieve financiële resultaat van de beurs was verbluffend.

 

2 Juni werd de Oranjebeurs in Wassenaar bezocht. De beurs was een stuk kleiner dan voorgaande jaren. Toch was er een positief resultaat voor ons museum.

                                                                                 diversen

In het Nationaal Militair Museum in Soest is een tentoonstelling gehouden over Willem van Oranje als veldheer. Daar stonden ook twee papieren poppen van Willem van Oranje en Anna van Egmond, gravin van Buren. Er is tweemaal een mailtje verzonden naar het NMM met het verzoek om de poppen te mogen overnemen. Begin November bleken deze poppen tot de “schatten” van het Marechausseemuseum te behoren.

Vrijdagavond 23 November 2018 werd Sinterklaas ontvangen op het bordes van het museum. Voor de gelegenheid was de vlag ook uitgestoken. Ongeveer 250 kinderen en hun ouders waren er bij. Het museum kreeg grote lof toegezwaaid.

 

Zaterdagavond 14 December 2018 was het museum weer het middelpunt van de show die de re-enactmentgroep van de Marechaussee. Het was de laatste keer dat Buren bij Kaarslicht gehouden werd.

 

Gelredag

Zaterdag 27 Januari 2018 was het Gelredag in Buren. De maandag daarvoor had tv Gelderland in het programma Ridders van Gelre een aflevering uitgezonden waarin Willem van Oranje centraal stond. Daarin kwamen ook de opnamen voor die in Oktober 2017 gemaakt waren. Het was een mooie aflevering met een redelijk Burens aandeel. Alleen dat de voice over van “hertog Karel van Egmond” over zijn neef Willem van Oranje de uitspraak van “oorlogsmisdadiger” deed is bij een aantal mensen verkeerd gevallen. Een van de ridders, Rene Arendsen was ook in Buren en heeft uitleg gedaan voor een 50 tal aanwezigen. Ridder Rene en burgemeester J. de Boer hebben het Philips Willem jaar geopend door het ophangen van het laatste schilderij van de tentoonstelling. De lezingen door Anneke Burgers (over de Oranjes) en de secretaris over Philips Willem werden bijzonder gewaardeerd. De kelder van de muurtoren was voor het eerst in vele jaren open voor publiek. Daar hebben een groot aantal Burenaren gebruik van gemaakt.

Ridder Rene Arendsen heeft circa 8 keer een flits vanuit Buren de ether ingezonden. Hij was ook erg te spreken over de inrichting van het museum. “Vroeger leek het wel een pakhuis. Nu kun je genieten van de dingen”.


Beker van Buren

Woensdagmorgen 31 Januari is de “Beker van Buren” na 32 jaar wachten, dan eindelijk in de Egmondzaal aangekomen. Marc Loeffen van TV Gelderland was er bij. Het item, dat vrij lang was, werd in het journaal uitgezonden.

                                                                            Philips Willem-jaar

20 Februari 2018, precies de dag dat hij 400 jaar geleden overleed, werd in de St. Lambertus-kerk een bijeenkomst gehouden om bij dat feit stil te staan. Circa 130 mensen waren er.

De schrijver van het boek “Philips Willem, de verloren zoon van Willem van Oranje”, mr. P.J. Schipperus gaf het eerste exemplaar aan burgemeester J. de Boer van de gemeente Buren. De dag er voor was de schrijver uit het ziekenhuis ontslagen. “Ridder” Renee Arendsen met zijn vrouw had de reis naar Buren ondernomen. Hij hoopt nog altijd een documentaire te kunnen maken over de Burense prins. De algemene reactie was dat het een waardige en waardevolle bijeenkomst was. Bijkomstigheid was dat het Reformatorische Dagblad er een dubbele pagina aan besteedde. Trouw, het Nederlands Dagblad en de locale kranten besteedden er eveneens uitgebreid aandacht aan deze bijeenkomst.

De stichting Oude Gelderse kerken stelde de kerk om niet beschikbaar. Hun voorzitster leidde de avond.

 

Zaterdag 12 Maart is de secretaris naar Diest gereden om een tentoonstelling over Philips Willem te openen en een genealogisch congres toe te spreken. Samen met deken Felix Meerkerke heeft hij uiteindelijk de tentoonstelling geopend. Het aantal mensen dat het congres bijwoonde was erg teleurstellend: 21 stuks. Maar wel de moeite waard.

 

Dinsdagmiddag 20 Maart bezocht een aantal medewerkers van de VVV uit Diest (België) het museum Buren en Oranje. Dit in het kader van het Philips Willemjaar dat zowel in Diest als in Buren gehouden wordt.

Eerst werd de plaats waar het kasteel van Buren gestaan heeft bezocht. Hier is prins Philips Willem, zoon van Willem van Oranje en Anna van Buren, geboren. De prins ligt in de grote kerk in Diest begraven.

Hoewel het de bedoeling was maar kort in het museum te blijven liep dat volledig uit de hand. Na zo’n anderhalf uur vertrokken ze pas.

 

Goede Vrijdag 30 Maart 2018 heeft de secretaris de “Vernissage” van de Philips Willem tentoonstelling in de Lakenhal bezocht. Direct nadat de ambassadeur van het koninkrijk der Nederlanden was welkom geheten volgden de afgevaardigden van de gemeente Buren. De ontvangst was bijzonder hartelijk. Daarvoor was het graf van Philips Willem bezocht. Het is duidelijk dat de secretaris er vaker is geweest. Hij wijst nu al mensen de weg in de stad!

Samen met zijn dochter heeft hij voortreffelijk gegeten in herberg 1618 in het Begijnhof. Helaas wist de kelner niet wat met 1618 bedoeld werd.

 

8 April 2018 heeft een delegatie het jaargetijde van Philips Willem bezocht in de St. Sulpitiuskerk in Diest en bloemen gelegd op het graf van de Burense prins.

 

13 Mei 2018 stond de gemeente Buren met een stand op de jaarmarkt in Diest. Er werden 1900 appels, 1100 oranje-witte Burense tassen vol met folders uitgedeeld. Het Begijnhof kleurde langzamerhand oranje. De minister van Justitie, dhr. Koen Geen, Diestse schepenen en nog wat oude VVV-bekenden hebben de stand bezocht. Voor het eerst was er oranjekleurige Willem van Oranje kaas te proeven. Het was verreweg het drukste standje van

het hele Begijnhof. Ook Philips Willem en zijn vrouw Eleonora kwamen een kijkje nemen. Hij wilde graag weten waar Buren lag!

Gedurende het museumseizoen kwamen er regelmatig bezoekers uit Diest en omgeving naar het museum.

 

We hebben alle scholen in de gemeente Buren aangeschreven om te vertellen dat de groepen 6 en 7 een gratis exemplaar van het stripboek over Philips Willem konden krijgen. Daar is maar heel matigjes op gereageerd. Op het aanbod om met de hoogste klassen het museum te bezoeken is geen enkele reactie gekomen.

 

Giften

Dit jaar heeft het museum hele mooie giften gekregen. Veel daarvan kon in de collectie worden opgenomen. Het overige gaat naar de volgende Oranjebeurs om te ruilen of te verkopen.

 

Bezoekers

Voor het eerst werd dit jaar aan de bezoekers gevraagd uit welke provincie ze kwamen. Dat heeft een duidelijk inzicht gegeven waar de bezoekers vandaan kwamen.

 

Dit jaar waren er meer betalende bezoekers dan vorig jaar. Een mooie prestatie, temeer daar er geen geld is uitgegeven aan publiciteit.

                                                                                    Diversen

6 December (St. Nicolaasdag) herdacht Culemborg het feit dat 6 december 1318 Johan van Bosinchem stadsrechten verleende. Dat werd groots herdacht. Het museum leende daarvoor het harnas uit.

 [1]

Audiotour.

In het museum Buren & Oranje start je met de audiotour over de huwelijksdag van Willem van Oranje en Anna van Egmont gravin van Buren. Herbeleef deze dag aan de hand van de aartsbisschop van Keulen, Steven de kok van het kasteel en Bertha inwoonster van Buren. Een mooie wandeling door de tijd en langs de belangrijkste historische punten in ons vestingstadje. Gratis bij bezoek aan het museum.