Museum Buren & Oranje - Oude Raadhuis - Markt 1 - 4116 BE Buren - 06-15488450

 

   Het museum Buren en Oranje heeft de 

   Culturele ANBI status

 

 

 

 

 Secretariaat: dhr. A.J.G. Hogendoorn, Buitenweg 68, 4021 BE Maurik  

 

Beleidsplan 2023-2025

Vastgesteld in de bestuursvergadering van October 2022 waarbij alle bestuursleden aanwezig  waren.

 

Algemeen:

**.Nog meer vrijwilligers (gemiddelde leeftijd is hoog) en uitbreiding bestuur.

 

**.Overleg met de Vriendenloterij om te  proberen of ze het museum financieel willen steunen, zodat de  houders van een Vriendenpas ook gratis toegang krijgen tot ons museum. 

 

**.Regelmatig overleg tussen Marechausseemuseum, Museum Buren en  Oranje

      en: B en W gemeente Buren

      en: BV Buren

 

Publiciteit: 

Waar komen onze bezoekers vandaan? Het blijkt dat we heel Nederland beslaan, behalve Flevoland. Dat blijft ver achter. Er komen ook veel buitenlanders naar het museum.

 

Landelijke publiciteit zien te verwerven, zodat het bezoekersaantal toeneemt.

 

Meer scholieren naar het museum zien te krijgen. Dit kan bevorderd worden door contact met scholen op te nemen en een rondleiding etc. aan te bieden of aan een andere wens van school proberen te voldoen.

 

Het samen met het Marechausseemuseum en de st. Oude Gelderse kerken (st. Lambertuskerk) opzetten van een ”museumnacht”. Vertellers op de drie locaties een verhaal laten vertellen uit de Burense geschiedenis. Voor 2023 wordt er aandacht besteed aan Maria, de dochter van Anna en Willem van Oranje. 

 

De Burense Oranjebeurzen onder de aandacht brengen van een nog groter publiek. Zodat de komende beurzen een nog groter succes worden, dan ze al zijn.

 

Financiën:

Vrienden van het museum Buren en Oranje verder opzetten/uitbreiden, zodat er een bredere basis van inkomsten voor het museum ontstaat. Momenteel bestaan de inkomsten uit de entreegelden, de inkomsten van de Oranjebeurs en verkoop van dubbele voorwerpen.

 

Modernisering:

Voortgaan met de plannen tot modernisatie van het Museum Buren en Oranje. Iets wat de komende jaren gerealiseerd gaat worden. Herinrichting Egmondzaal en hal met meer aandacht voor de Burense geschiedenis. De modernisering wordt een kostbaar iets. Daarvoor moet worden geprobeerd zoveel mogelijk (landelijke) fondsen achter onze ideeën zien te krijgen.

Door wat meer aandacht aan de geschiedenis van (het graafschap) Buren te besteden, kan vanuit het museum een aantal fiets of wandeltochten georganiseerd, wat als resultaat zou kunnen hebben: een langer verblijf in de regio.

 

Tentoonstellingen 

2023: 85 jaar prinses Beatrix

2024: aanwinsten laatste jaren

 

Audiotour.

In het museum Buren & Oranje start je met de audiotour over de huwelijksdag van Willem van Oranje en Anna van Egmont gravin van Buren. Herbeleef deze dag aan de hand van de aartsbisschop van Keulen, Steven de kok van het kasteel en Bertha inwoonster van Buren. Een mooie wandeling door de tijd en langs de belangrijkste historische punten in ons vestingstadje. Gratis bij bezoek aan het museum.