Museum Buren & Oranje - Oude Raadhuis - Markt 1 - 4116 BE Buren - 0344-571922 of 571255

                         Jaarverslag 2017 Museum Buren en Oranje                     

1.bestuur

 

1 Januari 2017 bestond het bestuur uit de heren D.J. Thijsen (voorzitter), M.A. Tinga (penningmeester), A. Penders, W. van ’t Zelfde (leden), mevr. M. Oskam (lid) en secretaris A.J.G. Hogendoorn

 Maandag 8 Mei is dhr DJ Thijsen erevoorzitter geworden en mevr. Bleijenberg voorzitter. Mvr. A. Burger werd benoemd tot bestuurslid met de functie van 2e penningmeester.

 Dhr van ’t Zelfde nam in deze vergadering afscheid als bestuurslid.

 vlnr dhr Thijsen, mvr Oskam, de heren van ’t Zelfde, Hogendoorn, Penders en Tinga

  

2.Zij gingen ons voor

 

In 2016 schonk mevr. BMA Timmer uit Zeist het museum een enorme verzameling Oranje memorabilia. 21 Januari 2017 is ze op 95-jarige leeftijd overleden. De secretaris is naar de begrafenis in Zeist geweest. Enkele familieleden zijn dit jaar op bezoek geweest en waren uitermate tevreden dat hun tante haar verzameling aan het museum geschonken had.

                                                                  3.Vrijwilligers

 

De vrijwilligersactiviteiten van mevr. Alida S. voor de Poorte-Dekkers zijn opgevallen bij de koning. Voor al haar vrijwilligerswerk (ook voor ons museum) is ze benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. De onderscheiding is haar uitgereikt op 26 April 2017. Het bestuur heeft haar daarmee gefeliciteerd en haar een waardebon voor slager Knobbout gegeven.

 

Een nieuwe vrijwilligster heeft zich gemeld: mevr. Clazien Blijenberg-Maas uit Buren.

 De roosters van dienst werden ook dit jaar weer gemaakt door Anneke Kerpentier.

 De dames Diana Heimans en Alice Mines zijn geruime tijd ziek geweest dit seizoen. De eerste is dit seizoen niet actief geweest. Mevr. Mines heeft regelmatig de rol van gastvrouw waargenomen.

 Anneke Kerpentier heeft in September een barbecue georganiseerd voor de vrijwilligers.

 Er waren plannen om met het vrijwilligersuitje naar paleis Soestdijk gaan. De behulpzaamheid van het paleis en prijzen waren dusdanig dat daar vanaf gezien werd. Een gids kostte 150 euro. De toegangsprijzen waren ook al afschrikwekkend.

Maar het vrijwilligersuitje op 24 October 2017 was een succes. In de dependance van het Marechaussee museum kwamen de vrijwilligers tezamen onder het genot van een kopje thee/koffie met een heerlijk gebakje. De voorzitster hield daar haar jaarrede en stak bij vrijwilligers “een pluim in een bepaald lichaamsdeel, waar ze hem eigenlijk niet willen hebben”. Ook Willem van Oranje (Paul W. Janse[i] info@staddesvaderlands.nl) kwam hoogst persoonlijk het een en ander over zijn leven vertellen. Een zeer amusante en informatieve gebeurtenis. Jammer was dat hij zich niet meer kon herinneren.

 wanneer hij Anna van Egmond, gravin van Buren voor het eerst ontmoet had. Tegen half zes verhuisde het gezelschap naar Poelzicht in Kapel Avezaath. Het achterhuis was voor Buren gereserveerd. Eerst kwam er een bolletje bruin brood op tafel met een sausje. Daarna de (kleine) mosselen of de groentesoep of een carpaccio. Vervolgens de vis of het vlees wat klein leek, maar uiteindelijk toch heel erg vulde. Daarbij was rode kool en waren er natuurlijk de frietjes. Vervolgens ook nog een bolletje ijs op een bedje van eigeel met kaneel en een vleugje wijn. Tot slot was er koffie. Alle lof voor de dames van het TIB en dhr. en mvr Tinga-Twijnstra  (die het eten regelden).

 

3a.Opening museumjaar

Dinsdag 28 Maart is het museumjaar met een vrijwilligersmiddag begonnen. De penningmeester heette iedereen welkom; stelde de nieuwe vrijwilliger, mevr. Blijenberg-Maas voor en hield een verhaal over de “Beker van Buren”. De dames van de TIP hadden weer gezorgd voor Oranje viooltjes op de stoep en voor de drankjes. Mevr. Oskam zorgde voor de hapjes. Zaterdag 1 April ging het museum open voor bezoek.

                                                            

                                                                        4.Publiciteit

25 Februari 2017 was er een interview met de secretaris voor Radio 90 FM (ZO Utrecht) met

Evert Wybenga in NAP magazine. Ruim 40 minuten werden besteed aan het museum.

 Eind Februari heeft dhr. Tinga een interview gehad met een journalist van West Betuwe Totaal, wat op Woensdag 22 Maart “huis aan huis” is bezorgd.

 21 Maart 2017 is er een interview gegeven met een journalist van Betuwe Totaal. Het interview is verschenen op 12 April.

 1 April 2017 is de Oranjebeurs uitgebreid vermeld op Radio Gelderland in het programma van Bastiaan Boog. Dat heeft in ieder geval een bezoeker extra opgeleverd. Een inwoonster uit Leersum had het op de radio gehoord en was naar Buren gekomen om een aantal voorwerpen af te leveren.

 

Maandag 3 april heeft omroep MAX opnamen gemaakt in het museum. Helaas was daar op Woensdag 5 April 2017 niets van terug te zien. Wel loopt mevr. Verkerk een paar keer door het beeld heen[1].

 

Zaterdag 15 April is het museum vermeld in het programma Goedemorgen Gelderland. Presentator Bastiaan Boog vermeldde het museum uitgebreid. Dat had direct gevolg. Een gezelschap van 8 personen vertelde dat ze daardoor naar het museum waren gekomen.

Tweede Paasdag, 17 April, was een cameraploeg van tv Gelderland in het museum op bezoek. Ze hebben ruim de tijd genomen om opnamen te maken. Die worden gemonteerd in een programma over Gelderland vanuit de lucht.

Zaterdag 22 April is het uitgezonden. Buren kwam bijna twee minuten in beeld en het museum zo´n 29 seconden.

Donderdag 27 April is de 50ste verjaardag van koning Willem Alexander door radio Gelderland uitgebreid verslagen vanuit Buren. Het museum Buren en Oranje werd met grote regelmaat vermeld.

Trouw heeft in een bijlage een pagina groot artikel over Buren opgenomen. Het museum wordt uitgebreid vermeld. (dd 29 April 2017)

 9 Mei 2017 stond in de Gelderlander een artikel over de schilderijen van Jan Tjerk Visser.

16 Juni 2017 was het museum het middelpunt van een vossenjacht, georganiseerd voor de leerlingen van de Rehobothschool uit Geldermalsen. Zo’n 20 leraren/leraressen moesten opgespoord worden. Er waren toeristen, schilders, wielrenners, etc. Maar ook “Maxima” heeft het museum bezocht.

Onlangs is een verslaggever van het Nederlands Dagblad in het museum komen kijken. 22 Juni 2017 stond er een paginagroot artikel in de krant. De conclusie van de journalist was dat er weinig lijn in het museum zit, maar dat zoiets goedgemaakt wordt door de toegangsprijs en het feit dat er alleen vrijwilligers zijn. De toon van het gehele artikel was positief. “In dit museum kom je dichterbij de Oranjes dan mogelijk is”.

In de Zakengids van 27 September 2017 staat een interview met de voorzitster over de contacten met Diest en het Philips Willemjaar in 2018.

Donderdag 19 October 2017 werden er door de Ridders van Gelre opnamen gemaakt voor een op 22 Januari 2018 uit te zenden programma over Willem van Oranje en hete begin van de 80-jarige oorlog. De secretaris werd geïnterviewd en aan het einde “vocht hij met ridder Renee Arends”. Een aantal vrijwilligers en wat loslopende bezoekers maakten de opname mee.

 

                                                                5.Bezoekersaantal

De Tweede Paasdag was het museum geopend. Het was bijzonder druk in Buren en ook in het museum. Zo’n 50 personen hebben het bekeken. Het bezoek op Koningsdag aan het museum heeft de 100 personen overschreden.

Dinsdag 2 Mei 2017 hebben burgemeester en wethouders een werkbezoek aan het museum gebracht. Ze hebben een erg positieve indruk van het museum mee naar huis genomen.

Gedurende het museumseizoen zijn er ongeveer 20% meer bezoekers geweest dan in het seizoen 2016.

De vitrines in de hal, naast de video apparatuur zijn van een andere invulling voorzien. In de rechtse vitrine werd aandacht besteed aan de 50ste verjaardag van koning Willem Alexander. De linkse vitrine werd gevuld met voorwerpen van prinses Margriet en mr. Pieter van Vollenhoven, omdat zij 10 Februari 1967 in het huwelijk getreden zijn. Er werd ook aandacht besteed aan de 70ste verjaardag van prinses Christina.

Tijdens de vrijwilligersmiddag werd het bordje onthuld waaruit blijkt dat de bovenste etage voortaan de Jan Thijsenzaal heet. Dit uit grote waardering voor wat dhr. D.J. Thijsen allemaal voor het museum heeft gedaan. Helaas was hij er zelf niet bij, maar heeft het bordje s’morgens wel gezien.

 

6a. onderhoud museum

 

 

 Anneke Burgers heeft het schilderwerk in het keukentje voor haar rekening genomen, nadat de penningmeester een aantal rotte delen bij het wasbakje vervangen of verstevigd had. Ook de omlijsting en de lades zijn door haar geschilderd.

De heren de Bie en Wiggelinkhuizen hebben in de Jan Thijsenzaal schotjes gemaakt voor onder de vitrines, zodat meer bergruimte ontstaan is. Peter Hoonhout heeft die geschilderd. De dames Kerpentier en Burgers hebben het halletje voor de Egmondkamer onder handen genomen.

 

7.De toekomst

16 Februari 2017 is boekhouder J. Thijssen uit Herveld met de (BTW) administratie vanaf 2009 tot en met 2016 geweest. We krijgen enkele duizenden euro’s terug van de belasting. Maar de rekening van dhr. Thijssen was groter dan het terug te ontvangen bedrag. Hij sponsort het museum door zijn rekening gelijk te stellen. De in de toekomst terug te ontvangen bedragen uit de BTW aangifte zullen kleiner worden, terwijl de rekeningen van de boekhouder gelijk blijven of zelfs stijgen. Dit baart zorgen

 

8.Archief /bibliotheek

 

Dhr C. Visser heeft dit jaar een heel groot aantal boeken aan de bibliotheek kunnen toevoegen.

 

 

 

Het archief is weer verder aangevuld en weer verder op orde gebracht. De collectie enveloppen op datum onderging een belangrijke uitbreiding. Ook de beschrijving van de voorwerpen in het museum ging gestaag door. Er is een begin gemaakt met het beschrijven van schilderijen, prenten, etc.

 

 

 

9.Oranjebeurs 2017

 

Al in Januari 2017 begon mevr. Verkerk met de voorbereidingen van deze 10e editie van de grootste Oranjebeurs van Nederland.

 

Er zijn ongeveer 110 bezoekers geweest. Een vrijwel gelijk aantal aan de vorige beurs. Burgemeester de Boer kwam ook kijken en werd eigenlijk enthousiast om ook te gaan verzamelen. De meeste standhouders waren (zeer) tevreden over hun verkoop. En beloofden volgend jaar weer van de partij te zijn. Na afloop was mevr. Verkerk uitermate tevreden en bedankte alle vrijwilligers voor hun bijdragen aan een geslaagde beurs. Aan het eind van het

jaar bleek dat Buren weer de grootste Oranjebeurs van Nederland had georganiseerd!

 

 

 

10 Juni 2017 zijn mvr Verkerk en Jan Hogendoorn naar de 5e Oranjebeurs in Wassenaar geweest. Het was daar de drukste beurs ooit (98 betalende bezoekers). Er werden bijzonder veel boeken van buitenlandse koningshuizen verkocht.

 

 

 

10.giften

 

De tweede dag van het nieuwe jaar werd het museum verrast met een sjerp uit 1898 en een vlag uit hetzelfde jaar. De gever van het eerste is onbekend. De vlag werd geschonken door R.J. Korzelius, Uithoorn.

 

 

 

 

 

17 Februari 2017 is de secretaris naar Bergen (NH) gereden. De erfgenamen van mevr. Alie van den Berg-Wiering, Bergen NH, hebben haar verzameling geschonken aan het museum. De Berlingo was redelijk afgeladen. Iets heel bijzonders uit deze gift,  is haar correspondentie met dhr. en mevr. Zorreguieta in Buenos Aires[i].

 

 

 

18 Februari 2017 bracht dhr. Ernst Timmer nog enkele dozen met materiaal van zijn tante, mevr. MBA Timmer uit Zeist. Hieronder bevond zich een klok waarop de koningen vanaf Willem I te zien zijn. Eind Juni 2017 kwam dhr. Timmer nog meer spulletjes van zijn tantes brengen. Onderwijl waren er een paar nichten van de dames Timmer geweest. Ze hebben een enthousiaste reactie in het gastenboek nagelaten.

 

 

 

28 Maart kwam onze vrijwilliger dhr. Tj. Postma met een ruiterbeeldje van koning stadhouder Willem III[1] aanwandelen. Dat had hij gekocht op een rommelmarkt in Oslo. Hij had ook nog van de prijs afgedongen!

 

 

 

29 Maart 2017 heeft mevr. Vermeulen-de Haas uit, Amsterdam een grote verzameling overgedragen aan het museum. In deze verzameling zaten een aantal boeken die gingen over bezoeken aan Aruba, Curaçao en de Nederlandse Antillen. In een foto album zaten een aantal foto’s die in 1944-1945 verspreid werden door de Geallieerden. Mevr. de Haas had daar ondergeschreven dat ze deze fotootjes rond moest brengen in Driebergen en Doorn (o.a. het Laantje zonder Einde).

 

 Op dezelfde dag kwam mevr. Marianne Veenhof uit Tiel een schilderij van de 18-jarige prinses Wilhelmina brengen. Het schilderij is diezelfde middag opgehangen in het trapportaal. Bijzonderheid aan dit portret is dat het diadeem versierd is met paarlemoer. 

 

 

Fam. H. Pauw, Bodegraven schonk het museum een aantal bekers, mokken. Hieronder een kop en schotel uit 1909 met een afbeelding van de pas geboren Juliana. Een echte aanwinst voor het museum.

 

Zaterdag 6 Mei 2017 kwam Jan Tjerk Visser, uit Amsterdam met zijn autootje naar Buren gereden om een aantal schilderijen die hij gemaakt had van Beatrix, Maxima en Willem Alexander in langdurige bruikleen aan het museum af te staan. Een geweldige aanwinst. Dinsdag 9 Mei kwam Jan Tjerk nog een paar schilderijen brengen.

 

 

 

16 Mei werd bekend hoeveel  het “Aandeel in de Betuwe” heeft opgeleverd:  € 616,19 opgeleverd, 1 stem leverde € 34,23 zodat 18 mensen op het museum Buren en Oranje gestemd hebben.

 

 

 

16 Mei werd het museum verblijdt met een hele mooie litho uitgegeven tgv het huwelijk van koning Willem III en Sophie van Württemberg. De gever hiervan wenst onbekend te blijven.

 

 

 

6 Juni 2017 een medewerkster van de Rabobank Westbetuwe een cheque aan het museum Buren en Oranje. Het museum had deelgenomen aan “een aandeel in de Betuwe” georganiseerd door de Tielse bank. Een groot aantal leden van de Rabobank hebben op het museum gestemd, zodat het een flinke cheque van ruim 619 euro werd. De voorzitster van het museum, mevr. Bleijenberg en de penningmeester, dhr. Tinga namen de geplastificeerde cheque in ontvangst.

 

 

 

2 Augustus 2017 bracht fam. H.J. Pauw, Bodegraven een bak vol met eerste dagenveloppen en speciale uitgaven. Een gedeelte hiervan was reeds in het bezit van het museum. Het opbergsysteem van de fam. Pauw is echter veel mooier, zodat deze schenking grotendeels opgenomen is in de collectie en onze eigen verzameling zal naar de Oranjebeurs 2018 gaan.

 

 

 

 

 

Kort daarvoor heeft de familie Poelje uit den Haag een bijzonder boekje gebracht. Hendrik Jan Karrewij heeft daarin zijn uitgaven in dienst van de prins van Oranje tussen 1823-1826 bijgehouden. Dit is opgenomen in de enveloppen op datum collectie.

 

20 October 2017 bracht mevr. Irene M. van de Griend, Beusichem twee hele mooie huwelijkspenningen.

 

 

 

30 October 2017 kreeg het museum van antiekhandel de Eenhoorn uit Zaltbommel een schilderij van prins Willem I cadeau. Het op koper geschilderde portret is gevat in een mooie zwarte, houten lijst. Een enorme aanwinst voor het museum. In dezelfde gift ook nog een penning tgv de moord op de gebroeders de Witt (20 Augustus 1672).

 

 

 

Er zijn nog vele andere schenkingen gedaan, waar het museum zijn voordeel heeft gedaan.

 

11. Beker van Veere

 

27 Juni 2017 was er een cameraploeg van het Planbureau en Bibliotheek Zeeland naar Buren gekomen om al vast opnamen te maken in het kader van een documentaire over de Beker van Buren/Veere. De penningmeester, secretaris en burgemeester de Boer van Buren werden uitgebreid geïnterviewd.