Museum Buren & Oranje - Oude Raadhuis - Markt 1 - 4116 BE Buren - 0344-571922 of 571255

  

Jaarverslag museum Buren en Oranje over 2016

 

 

1. Bestuur

 

Het bestuur bestond op 1 Januari uit de heren: voorzitter D.J. Thijsen, penningmeester M.A. Tinga, secr. A.J.G. Hogendoorn, W. van ’t Zelfde en A. Penders en mevr. M. Oskam.

 

Het bestuur heeft dit jaar 3 maal vergaderd.

 

Onze erevoorzitter bereikte op 20 November de leeftijd van 80 jaar. 

 

2. Zij gingen ons voor

 

Dit jaar hebben we gelukkig geen van de vrijwilligers verloren. 

 

3. Vrijwilligers

 

Voor het eerst in het bestaan kregen de vrijwilligers regelmatig mailtjes met nieuwtjes over het museum. Ook kregen ze tweemaal de notulen van bestuursvergadering toegezonden. 

Anneke Kerpentier heeft het maken van het rooster op zich genomen dit seizoen. Door de enorme inzet van de vrijwilligers hebben veel mensen kunnen genieten van de tentoongestelde collectie van het museum Buren en Oranje!!!!!!

 

Mevr. A.T. Werner-Verweij, (jarenlang vrijwilligster in het museum heeft geruime tijd in het ziekenhuis Rivierenland en de Vrijthof gelegen. 19 Oktober is ze weer thuisgekomen. Namens het museum zijn er regelmatig van harte beterschap kaartjes verzonden. De dames Verkerk en Zondag hebben haar in Oktober in Vrijthof opgezocht. Mevr. Werner was zowaar aanwezig bij het diner na het vrijwilligersuitje. 

 

Enkele vrijwilligers zijn in paleis Noordeinde geweest. Voor het eerst in lange tijd werd het paleis een beperkte tijd voor publiek opengesteld. Het museum was uitgenodigd om te kijken welke verbeteringen moesten worden toegepast om het grote publiek, wat twee weken later zou komen, te kunnen ontvangen. Een verbetering vanuit Buren was op de website een hokje aanbrengen, waarin een vinkje geplaatst kon worden, zodat ze daar in het westen wisten dat je er aan kwam.

 

Het jaarlijkse uitje vond plaats op Dinsdag 25 Oktober en ging ditmaal naar kasteel Amerongen. Eerst werd er koffie/thee gedronken met een stukje appeltaart. Daarna werd de groep welkom geheten door een van de rondleiders, dhr. van Malsen. Een deskundige en zeer enthousiaste gids, die de groep, na de mededeling dat Eddy Christiani zojuist overleden was, iedereen aan het zingen kreeg. Dhr. van Malsen ging zelfs zo ver dat hij drie liedjes liet zingen.

De groep werd verdeeld over drie gidsen. Voordat de laatste groep door de gids losgelaten werd, was het 18.00 uur. Veel later dan de planning. Iedereen in de auto voor de pont in de file had als resultaat dat er te laat in Asch aangekomen werd. Daarna werd er toch gegeten in de Kletskop te Asch. Unaniem vond men dat het een uitstekend diner was. De familie van Mourik uit Erichem had mevr. A.J. Werner-Verweij), speciaal voor het diner opgehaald. Er waren 37 mensen bij het diner.

Ter voorbereiding van het bezoek aan Amerongen zijn er drie nieuwsbrieven verzonden naar de vrijwilligers en bestuursleden. (nr 1. Over kasteel Amerongen; nr. 2 over Henriette van Nassau Zuijlenstein en nr. 3 over keizer Wilhelm II)

Bezoek kasteel Amerongen 475.jpg

vrijwilligers gezamenlijk voor kasteel Amerongen

3a. Opening museumjaar


1 April 2016 werd het museumjaar geopend met een bijeenkomst van de vrijwilligers in de Egmondkamer. Plaatsvervangend voorzitter dhr. Tinga heeft een toespraakje gehouden. Mevr. Oskam had een heerlijke saladeschotel gemaakt. De dames van het Toeristen Informatiepunt Buren hadden de organisatie van deze middag op zich genomen. Op het bordes stonden de Oranje viooltjes de vrijwilligers tegemoet te stralen: een gift van het TIP.

 

4. Publiciteit


In het voorjaar zijn er nieuwe folders gedrukt bij de buren tegenover het museum. 

In April 2016 is er in een uitzending van Blauw Bloed aandacht geweest voor de Oranjebeurs. Deze opnamen zijn 7 Mei 2016 uitgezonden. De Gelderlander heeft een paginagroot artikel gepubliceerd over Oranjeverzamelaars. Vooral Kees en Joke van den Berg uit Gouda kwamen aan het woord. Ook bij de foto pagina van de Gelderlander stond een foto van de beurs. 

25 April 2016: Radio Gelderland heeft in het museum Gerda Verkerk, Rina Zondag en Jan Hogendoorn geïnterviewd. Daarna heeft TV Gelderland opnames gemaakt met Jan Hogendoorn, die vervolgens op koningsdag uitgezonden zijn.

In de Telegraaf bijlage “Vrouw” heeft een interview gestaan met drie bezoekers van de Oranjebeurs. De namen waren doorgegeven aan mevr. Verkerk.

Zaterdag 21 Mei 2016 stond er in het Nederlands Dagblad een artikeltje over Buren waarin ook het Oranjemuseum vermeld wordt als “het aardige museum”.

Dhr. C. van Hoogteijling van de Zakengids heeft als eerste gegevens gekregen over de Cavalcade, maar heeft daar niets over gepubliceerd (16 Mei 2016); Neeltje van Triest heeft direct enthousiast gereageerd.

31 Mei is dhr. Tinga door haar geïnterviewd. Kort daarna is een paginagroot artikel in de Stad Buren verschenen.

 

19 en 26 Juni 2016 is er aandacht aan het museum besteed door SBS 6. Het filmpje is inmiddels op de site van het museum geplaatst.

In Juli heeft mevr. de Groot een etentje voor de vrijwilligers georganiseerd. Een meer dan heerlijke rijsttafel. Daar zijn foto’s van gemaakt die zijn verschenen in de Stad Buren, de Stad Tiel en de Gelderlander.

 

Vrijdag 22 Juli 2016 werd de secretaris door Vera Eijssink van Radio Gelderland geïnterviewd tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Daarin is ook het museum enkele malen vermeld. ’s Middags heeft hij folders van het museum overhandigd aan koning Willem Alexander, die het defilé van de Nijmeegse Vierdaagse afnam. Zijn reactie was: “daar heb je Buren weer”. 

koning op bezoek Nijmegen vierdaagse.jpg 475.jpg

Koning met folder van Oranje Museum in de hand.

 26 Juli 2016 heeft Sam Vanburen het museum bezocht. Sam is een nakomeling van de 8e president van de Verenigde Staten, Martin van Buren. In 1631 verliet Cornelis van Burenmalsen het dorp Buurmalsen op weg naar het toenmalige Nieuw Amsterdam. In de Stad Buren en de Gelderlander zijn foto’s van dit bezoek gepubliceerd. Sam heeft ook contact gehad met burgemeester de Boer die bezig is met een onderzoek naar de achtste president van de VS: Martin van Buren.

Sam Vanburen in Buren 475.jpg

Sam Vanburen met het standbeeld Willem en Anna

 

5 Augustus 2016 is een Japanse tv ploeg geweest. In Japan gaan er geruchten dat op Zaterdag 6 Augustus de keizer zijn abdicatie zal aankondigen. Omdat in Nederland abdicatie een normaal verschijnsel is, wilden ze weten hoe wij tegen zoiets aankijken. Maandag 8 Augustus is het item uitgezonden op de Japanse tv. Later is het item toegezonden aan het museum en op de website geplaatst. Ook de kranten besteedde aandacht dit bezoek.


Japanse belangstelling.jpg 475.jpg

Japanse TV voor het Oranje Museum 

 

Ook foto’s van het vrijwilligersuitje hebben de kranten bereikt.

 

 De Ridders van Gelre hebben in het najaar enkele schilderijen voor hun uitzendingen uit het museum geleend. Maar in de aftiteling werd het museum echter niet vermeld.

 

5. Bezoekersaantal museum 

 

Er is meer bezoek geweest dan vorig jaar, nl. 3249 betalende bezoekers. Ook bussen lijken Buren weer te kunnen vinden. Er zijn 45 groepen rondgeleid. Ook gezien de inkomsten zijn er meer bezoekers geweest dan in 2015. Ook de museumwinkel heeft het goed gedaan: 2245 euro opbrengst.

 

6. Inrichting museum 

 

De in 2015 ingezette herinrichting van de hal, Egmondkamer en de eerste etage (Oranjezaal) is ter hand genomen. De inrichting van de Egmondkamer is nog niet voltooid. 

Er is veel meer ruimte gekomen in de Oranjezaal. Veel tekeningen van Koopman zijn opgeslagen in het archief, nadat ze door fotograaf van Koevorden gedigitaliseerd waren. 

 

7. De toekomst

12 Mei 2016 is dhr. Arno Stam in Buren geweest voor een verkennend gesprek over registratie van het museum. In de daarop volgende bestuursvergadering is met meerderheid besloten daar niet mee verder te gaan. Dit in verband met de kosten daaraan verbonden en het feit dat met het verkrijgen van de culturele ANBI-status (verkregen per 1 Januari) het toch mogelijk zou zijn om bij fondsen subsidies te krijgen. 

Ondertussen is er dit jaar hard gewerkt om inzicht te krijgen in de collectie. Vele voorwerpen zijn gefotografeerd en beschreven. 

schenkingen.jpg

 

8. Archief /bibliotheek 

 

*.Er is een begin gemaakt met het opzetten van het archief van zowel het museum als de “moederstichting” Oud Buren. Daarin is o.a. opgenomen een schenking van dhr. M. Tinga van tekeningen gemaakt in de vijftiger jaren door ir. Lievaart. Alle gevels van de huizen in de binnenstad zijn door ir. Lievaart getekend. Evenals een aantal fragmenten van het kasteel. 

Volgens oud archivaris Wim Veerman uit Tiel, is dit voor Nederland een uiterst unieke collectie.  

*.Onze bibliothecaris, dhr. C. Visser is vele malen vanuit het Land van Heusden en Altena naar Buren gekomen om de inventarisatie van de bibliotheek voort te zetten. 

9. Oranjebeurs 2015

9 April 2016: weer meer bezoekers 154 stuks. Er was belangstelling van een  camerateam van de EO (Blauw Bloed) en de Gelderlander. (verschenen in de Gelderlander van 11 4 2016). Na afloop van de Oranjebeurs tracteerde mevr. G. Verkerk de fanatieke vrijwilligers op gesponsorde Weesper moppen. De beurs in Wassenaar had 85 betalende bezoekers en de Oranjebeurs in Nijverdal een ongeveer gelijk aantal. Dit wil zeggen dat de Burense Oranjebeurs weer de grootste beurs in Nederland is.

Oranjebeurs Blauw Bloed 475.jpg

Blauw Bloed bij Oranje Beurs 

10. Giften 

 

Giften: 18 April zijn mevr. Verkerk en dhr. Hogendoorn naar de familie C. van Beek uit Ermelo geweest om een verzameling op te halen. Het was zo veel, dat er twee maal gereden moest worden met een Berlingo. 

21 April is hetzelfde team naar Zeist geweest om de verzameling te bekijken. Mevr. Timmer is voornemens om die aan het museum te schenken. Deze verzameling is nog veel groter dan die uit Ermelo.

 

Hier een voorbeeld wat publiciteit tot gevolg kan hebben. Op de morgen van de Oranjebeurs werd dhr. Hogendoorn door radio Gelderland presentator Bastiaan Boog geïnterviewd. Een neef van mevr. Timmer (uit Bodegraven) heeft dit gehoord en is naar de beurs in Buren gekomen. Daar heeft hij gesproken met mevr. Verkerk. Vrijdag 29 April kwam het verlossende telefoontje: de verzameling komt naar Buren. 

30 April heeft een familie uit Rhenen een achttal bananendozen vol Koningshuis-spullen in Buren afgeleverd.

Dinsdag 3 Mei 2016: Dhr. Wijbo Wierenga uit Brummen bracht een schenking van 17 zware, bronzen penningen gekregen. Voorop staan de portretten van de stadhouders en op de achterkant staan de wapens van de betrokkenen. De penningen hebben een diameters van 500 mm en 3 mm hoog en wegen 75 gram per stuk en zijn geslagen door de Koninklijke zilverfabriek Gerritsen en van Kempen en verkeren in perfecte staat.


28 Mei 2016 naar Zeist geweest. Mevr. BMA Timmer heeft samen met haar zuster (MBA Timmer) hun hele leven spulletjes van het Koninklijk Huis verzameld. Nu ze op hoge leeftijd (94 jaar) gekomen is heeft ze haar verzameling geschonken aan het museum. Gerda Verkerk en Jan Hogendoorn hebben een vrachtwagen gehuurd en hebben, samen met mevr. Timmer’s neef en nicht, Ernst en Monica Timmer, de hele verzameling ingepakt (56 bananendozen vol). Hier kwam dus een vrachtwagen aan te pas.


Geschenk dames Timmer.jpg

Een geschenk  van de dames Timmer uit Zeist

 

20 September is de secretaris naar Spijkenisse geweest. Mevr. en dhr. E. van Well-Bergwerff hebben een groot aantal boeken en bekers en andere snuisterijen aan het museum geschonken.


September 2016: een vaas uit circa 1820 met een afbeelding van de latere koning Willem II.


29 September 2016 kreeg het museum een vier-tulpenvaas cadeau van de ontwerper, dhr. P. Baars en geproduceerd door Royal Goedewaagen Gouda. De achterliggende gedachte is dat wij die gaan verkopen.

 

28 November 2016 zijn de secretaris en mevr. Verkerk naar de familie van der Laan in Oud Beierland geweest en daar een groot aantal boeken en voorwerpen opgehaald. Ook in dit geval heeft de collectie van het museum weer een mooie uitbreiding ondergaan.

Al de gevers zijn, voor zover een adres bekend is, door middel van een handgeschreven brief bedankt voor hun giften.

11. Maria van Oranje

Zaterdag 2 Juli werd een vrijwilliger attent gemaakt door Hennie de Heus op het feit dat het dit jaar 400 jaar geleden is dat ze overleden is. In recordtijd werd een programma opgesteld.

De avond op 10 October 2016 werd in de St. Lambertuskerk te Buren gehouden en was een zeer waardige bijeenkomst. Er was heel wat landelijke publiciteit aan vooraf gegaan. Helaas is dat niet te zeggen van de Zakengids en rtv Gelderland die er geen enkele aandacht aan besteedden. De Gelderlander heeft dat in zeer beperkte mate gedaan. Uiteindelijk waren toch ongeveer 100 mensen aanwezig bij een zeer stijlvolle herdenking. Iedereen was het er over eens dat het museum hier heel veel eer mee heeft ingelegd.


Maria lezing 475.jpg

foto van Maria lezing verzorgd door Jan Hogendoorn

 

12. Vrienden van het museum


Maandag 4 Juli 2016 heeft dhr. Kleijn uit Delft zichzelf aangemeld als eerste vriend van het museum Buren en Oranje.

In October zijn er folders gemaakt door de overburen van het museum. Het is een A5 formaat geworden die er erg mooi uitzien.

De folder wordt eind Januari 2017 verspreid in Buren. Dit ging niet eerder omdat eventuele vrienden een paar maanden moeten betalen en dan in 2017 al weer.

13. Digitalisering


Dhr. Hennie de Heus heeft een begin gemaakt met het digitaliseren van videobanden die zich in het museum bevinden. Het gaat om allerlei banden met opnamen van de Koninklijke familie. 

ER is informatie ingewonnen over touchscreens. Voorlopig een brug te ver, gezien de onkosten daaraan verbonden.

 14. .diversen

Begin van dit jaar is dhr. Thijsen ziek geworden. Regelmatig heeft hij wel het museum geopend. Donderdag 28 Juli heeft hij voor het eerst een middag in het museum gezeten. In het najaar heeft zijn gezondheid een wending ten goede genomen. Hij heeft echter te kennen gegeven niet terug te keren in zijn functies.

 

Koningsdag: De heren Wiggelinkhuijsen en Tinga hebben de vlag uitgehangen en de gevel versierd. De Burense Oranjevereniging was zeer tevreden. Dhr. Thijsen regelde dit normaliter.


Er zijn dit jaar draaiboeken gemaakt voor Koningsdag en de Oranjebeurs en het vlaggen op verjaardagen van leden van het Koninklijk Huis. Dit in geval dat iemand uitvalt, dan kunnen anderen zien wat er allemaal gedaan moet worden.

Er is een begin gemaakt met het beschrijven van de collectie. De verzameling penningen en munten is vrijwel geheel beschreven en gefotografeerd.

Woensdag 4 Mei 2016 is er overleg geweest tussen de nieuwe, vrijwillige molenaar op de Prins van Oranje (Cees de Jong) en het museum Buren en Oranje.


30 Juni 2016 is er contact geweest met dhr. Herman Kappers uit Breda. In 2018 is het 400 jaar geleden dat Philips Willem is overleden. Hij wil samen met het museum iets gaan organiseren. 1 Juli 2016 is hierover met burgemeester J. de Boer gesproken. Die is niet zo enthousiast om hiermee iets te doen. Dhr. de Boer wil vooral inzetten op 2020. Dan is het 725 jaar geleden dat Buren stadsrechten kreeg.

Dinsdag 2 Augustus 2016 is er overleg geweest tussen het Marechausseemuseum en dat van Buren en Oranje.

 Woensdag 27 September 2016 zijn de heren Tinga en Hogendoorn naar een door de Rabobank georganiseerde middag geweest over Cybercrime. Peter R. de Vries was gespreksleider. De ogen van de aanwezigen werden geopend over de vele mogelijkheden die mensen met verkeerde gedachten, hebben op de digitale wereld.

In de laatste bestuursvergadering is besloten om een replica van de “Beker van Veere” te bestellen.

 De eerste najaarsstorm (20 November) heeft schade aangericht aan het gebouw. Boven het Toeristen Informatiepunt is een hoekpan van plaats verschoven. En van het dakraampje is er een glasplaat weggewaaid. Gelukkig lag die ongebroken in de dakgoot. Tegelijkertijd is geconstateerd dat er enkele scheuren in de bepleistering zitten van de zuidoostzijde van het museum. De mankementen zijn bij de gemeente gemeld. Helaas zonder enige reactie.

Naar aanleiding van de 80ste verjaardag van onze ere-voorzitter (20 November) is de bovenste etage de DJ Thijsenzaal genoemd. Dit als dank voor de enorme inzet die hij al die jaren heeft gehad voor zijn “love-baby”.

Donderdag 7 December 2016 is mvr Oskam en zijn de heren Tinga en Hogendoorn, op uitnodiging van Huis Doorn, naar de opening van de tentoonstelling Duitse prinsen van Oranje geweest. Daar is een gesprek geweest met dr. P. Rem, conservator van paleis het Loo. Hij is bedankt voor het bemiddelen tussen personen die het Loo voorwerpen aanbieden, om ze door te sturen naar Buren. Er is verder veel aan netwerken gedaan.

Ook dit jaar heeft het museum weer meegedaan aan Buren bij kaarslicht. De marechaussee heeft weer gebruik gemaakt van de hal door een re-enactment groep. Een groot succes.

In December is er overleg geweest met de directeur van het Historisch Depot van de Marechaussee over de overdracht van voorwerpen. Helaas kan dat niet doorgaan omdat het museum Buren en Oranje niet geregistreerd is. Wel heeft het Historisch Depot weer een re-enactment georganiseerd in de hal van het museum tijdens Buren bij Kaarslicht. Ook het museum heeft weer een sprookjesachtige sfeer kunnen laten zien tijdens dat evenement.

Oranjemusem bij Kaarslicht 475.jpg

 Het Museum Buren en Oranje bij kaarslicht

 

Het museum heeft van antiquariaat de Eenhoorn uit Zaltbommel een cavalcade-schilderij in bruikleen gekregen. De huis-verzekerings maatschappij van de Eenhoorn, Hiscox  Insurance Company Ltdheeft de verzekering van dit schilderij voor hun rekening genomen. Iets wat bijzonder gewaardeerd wordt door het bestuur.


Rijtoer Hollandse en Friese Nasau 475.jpg

Cavalcade Rijtoer Hollandse en Friese Nassau


Einde Jaarverslag 2016