Museum Buren & Oranje - Oude Raadhuis - Markt 1 - 4116 BE Buren - 0344-571922 of 571255

 

Jaarverslag

2015

van het

museum Buren en Oranje

 

 

 

bestuur

Dit jaar is een nieuw bestuur aangetreden. Ze vergaderden voor het eerst op 24 Februari 2015.

 

Het bestuur bestaat uit:

Voorzitter  dhr. D.J. Thijsen,

penningmeester M. Tinga,

secretaris A.J.G. Hogendoorn

mevr. M. Oskam

dhr W. van ’t Zelfde

dhr. A. Penders.

Er is dit jaar 5 maal vergaderd. Een keer is het dagelijks bestuur bij elkaar gekomen.

 

Er moesten dit jaar erg veel zaken geregeld worden wat nogal wat tijd in beslag nam. Jarenlang was er geen bestuur en waren veel zaken blijven liggen. Te denken valt aan stevig onderhandelen met de belastingdienst door de penningmeester. Jarenlang was er geen BTW administratie bijgehouden. De belastingdienst had hier geen enkele aanmerking over gemaakt tot in het najaar van 2015. Dit wordt momenteel geregeld.

 

Binnen het bestuur werd gesproken over o.a.: het laten maken van een replica van de beker van Veere. Herinrichting museum.

 

Opening museumjaar

In Maart is het museumjaar 2015 geopend met een bijeenkomst van vrijwilligers in de Egmondkamer. De voorzitter vertelde het een en ander over de plannen voor 2015. Er werd verteld dat er pogingen in het werk gesteld gaan worden fondsen te werven voor het dupliceren van de beroemde Egmondbeker uit Veere. Helaas is er dit jaar weinig van fondsenwerving terecht gekomen. Voor 2016 wordt daar met groot elan aan gewerkt.

 

Vrijwilligers

Thea Spaan heeft na vele jaren het dienstrooster voor de vrijwilligers gemaakt te hebben, afscheid genomen. Anneke Kerpentier-de Groot heeft deze taak overgenomen.

 

Zo hebben dit jaar de reguliere klussers, dus wekelijks Gerda Verkerk, Weesp (boeken, kaarten enz.) Piet Hamelink, Tricht; Henk de Bie, Buren hebben ook weer heel veel klussen verricht in het museum. Een drietal dames kwam dit jaar voor het eerst het vrijwilligersteam ondersteunen: Anneke Kerpentier-de Groot en Anneke Burgers en Diana Hijmans. Totaal zijn er een kleine 30 erg actieve vrijwilligers.

 


Het jaarlijkse vrijwilligersuitje ging dit jaar naar het baron van Brakellmuseum in Ommeren, met aansluitende lunch in het Betuwe restaurant in Tiel. Een perfect georganiseerde dag door Annemarie vd Zijde en Rina Zondag en M. Tinga. Er waren 38 mensen aangemeld. Er was zelfs een speciale menukaart gemaakt voor de vrijwilligers van museum Buren en Oranje.

 

Het bestuur prijst zich gelukkig met het hebben van zoveel vrijwilligers die zo’n hechte club vormen! Bijna niets is hen teveel.

 

Archief en bibliotheek

Dhr. C. Visser komt regelmatig naar Buren om de bibliotheek te verzorgen. Die begint trouwens behoorlijke vormen aan te nemen.

Er is een begin gemaakt met het opzetten van het archief van de stichting Oud Buren en het Oranjemuseum.

 

Oranjebeurs 2015

Vrijdagmiddag 17 April 2015 werd de sporthal van de Prinsenhof weer ingericht door vrijwilligers. Daarna zijn ze allemaal uit eten geweest (op eigen kosten) in de Pannenkoekenbakker.

De Oranjebeurs (18 April 2015) is weer een succes geweest. Onder leiding van mevr. G. Verkerk is door de vrijwilligers veel werk verzet. Er zijn ruim 100 betalende bezoekers geweest, waarmee het weer de grootste Oranjebeurs van het land was! Dit jaar waren er twee verslaggeefsters van Vorsten Royale aanwezig om de sfeer te proeven en wat reacties van mensen op te tekenen.

 

 

Publiciteit

11 2015: tv Gelderland heeft opnamen gemaakt in het museum.

 

16 12 2015: SBS 6 heeft opnamen gemaakt in het museum, die uitgezonden zullen worden in Maart 2016 in het programma Tips en Trips. De voorzitter werd door beide filmploegen geïnterviewd. Ook de Oranjebeurs heeft de locale pers gehaald.

 

Inrichting museum

De drie musketiers hebben plannen gemaakt voor een nieuwe inrichting van het museum. Ze hebben die plannen toegelicht voorafgaande aan een bestuursvergadering dd.

Het bestuur is enthousiast over een groot gedeelte van de plannen. Er is afgesproken dat de eerste etage anders ingericht gaat worden evenals de Egmondzaal.

 

 

Zij gingen ons voor

Overleden: Corrie van Alfen, vele jaren vrijwilliger, bestuurslid en Dinus voor de Poorte, die heel veel werk verzet heeft in het museum, zoals verven, timmeren, etc. Bestuursleden zijn op de begrafenissen geweest. Dat zij mogen rusten in vrede.

 

De toekomst

Het bestuur heeft enkele bakens uitgezet voor de toekomst. Dit in de hoop dat het aantal bezoekers aan het museum Buren en Oranje weer zal toenemen.

Door een aantal vrijwilligers zal hier volgend jaar aandacht aan besteed gaan worden.

 

Bezoekersaantal

Circa 3500 bezoekers hebben dit jaar een toegangskaartje voor het museum gekocht. Dit jaar is een daling van het aantal bezoekers te zien. Ook het Marechausseemuseum klaagt hierover. Bussen komen niet meer naar Buren en daarmee een groot aantal bezoekers minder. Daarom hebben de heren Thijsen en Jurgen in November een beurs bezocht waar busmaatschappijen ideeën voor bustochten kunnen opdoen. De stand van het museum werd goed bezocht. We staan ook vermeld in een gids voor busmaatschappijen.

 

diversen

15 12 2015: De heren Thijsen en Hogendoorn zijn naar den Haag geweest voor de boekpresentatie van `Het geloof van Oranje`, geschreven door Marianne Visser-van Klaarwater en geïllustreerd door Gustave Nouel. De voorzitter was bij het boek betrokken. Hij heeft daar ook nog een toespraak gehouden.

Beiden hebben gedurende lange tijd met ds. Nico ter Linden gesproken. Ds. ter Linden vertelde daar een verhaal over de kast van Frederik Hendrik, die nu in de hal van het museum staat en die hij in 2004 ten huize van ons bestuurslid Penders heeft gezien. Ds te Linden heeft prins Willem Alexander op de kast attent gemaakt omdat op de kast een afbeelding van Amalia van Solms Braunfels te zien is. Kort daarvoor was prinses Catharina Amalia geboren. Gelukkig voor ons heeft de Eikenhorst niets met de tip gedaan.

 

 

 

Maurik, Januari 2016

A.J.G. Hogendoorn